ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Όμιλος Υδροηλεκτρικά εργοστάσια μας Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001, συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται ενεργά στην εκμετάλλευση μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην κατασκευή τους για ιδία εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση από τρίτους. Επιπλέον δραστηριοποιείται και ως σύμβουλος ανάπτυξης πάνω στην μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά των ΑΠΕ.