ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Όμιλος οργανώνει και κατασκευάζει Υδροηλεκτρικά εργοστάσια και Αιολικά Πάρκα, μετά από άδεια από το ελληνικό κράτος, σε συνεργασία με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο του εξοπλισμού.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται πωλείται μέσω συμφωνίας με το Διαχειριστή της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

vestas

siemens

abb logo

 subor

kossler