ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα ο Όμιλος είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από :

  • • Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια
  • • Αιολικά Πάρκα
  • • Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  • • Βιομάζα (κατασκευή)

Ο Όμιλος αναπτύσσει, σχεδιάζει και κατασκευάζει έργα υψηλής απόδοσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.